Informace
 
Co by vás mohlo zajímat......
              
 
_____________________________________________
 
Už je (resp. bylo) to tu zase! Nepříjemná nutnost zaplatit členské příspěvky.
Očekávala je v hotovosti nebo na oddílovém účtu Lenka Putzerová.
Termín byl do konce března. Ceny zůstaly stejné jako loni:
200 Kč - děti do 15i let včetně
250 Kč - studenti do 19i let včetně
300 Kč- všichni ostatní
50 Kč - přirážka za každý započatý měsíc po temínu
 
Číslo účtu: 3066293399/0800
Do variabilního symbolu napište rodné číslo, do zprávy pro příjemce své jméno, případně i příjmení.
 
 
 
----------------------------------------------------------------